Joyfulness

Amazon Web Services

เราคือ Consulting Partner กับ Amazon Web Services

บริษัทของเราเป็นส่วนหนึงของ AWS Partner Network (APN) ของ Global Partner Program for Amazon Web Services (AWS). เราเน้นช่วยเหลือบริษัทที่กำลังเติบโตให้ประสบความสำเร็จ โดยใช้ AWS เป็น Cloud Solution service โดยการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคและการตลาด บริษัทของเราได้รับการสนับสนุนพิเศษจากทาง APN เพื่อมอบให้กับลูกค้าของเรา บริการของ AWS มีหลากหลายครอบคลุมในทุกภาคธุรกิจ

AWS EC2 (Elastic Compute Cloud)

บริการในส่วนของเซิฟเวอร์จำลอง (Virtual Server) ที่ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนขนาดแรม (Ram) หรือพื้นที่เก็บข้อมูล (HDD) ได้ตลอดเวลา หรือพร้อมขยายสเกลขึ้นเป็นระบบที่รองรับการทำงานที่หนักหน่วงได้มากขึ้น

AWS RDS

บริการเซิฟสำหรับ SQL Database มีให้เลือกครอบคลุม 6 รูปแบบทั้ง Amazon Aurora, MySQL, MariaDB, Oracle, Microsoft SQL Server และ Postgre SQL

เมื่อคุณพบว่าข้อมูลใน Database ของคุณกำลังเติบโตขึ้นมา การแยก Database ออกจาก Web App เป็นสิ่งสำคัญเพื่อแยกโปรเซสการทำงานออกจากกัน

AWS Route53

Cloud DNS บริการเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บให้เป็นเลขไอพี รองรับถึง IPv6 และการันตีไม่ล่มถึง 99%

AWS CloudFront

บริการ CDN ที่ช่วยทำให้เซิฟเวอร์ของคุณทำงานน้อยลง เว็บไซต์โหลดเร็วขึ้น รองรับทั้ง Static Content และ Dynamic Content

AWS Glacier

บริการเก็บข้อมูลบนพื้นที่ถาวร หากคุณมีข้อมูลที่จำเป็นต้องเก็บไว้แต่ไม่ได้นำออกมาใช้งานบ่อยๆ เช่นข้อมูลสำรอง, ข้อมูลทางกฎหมายที่ถูกเก็บไว้, ข้อมูล เราขอแนะนำ Glacier ที่เป็นบริการ Cloud Storage อาจจะเหมือน S3 แต่แตกต่างกันที่ราคา จึงเหมาะสำหรับข้อมูลที่เก็บไว้แต่ไม่ค่อยได้ใช้งาน

AWS S3 (Simple Cloud Storage Service)

พื้นที่เก็บข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์ (Cloud) ที่มีราคาถูกและสามารถขยายสเกลการเก็บข้อมูลได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ไม่เสี่ยงกับการที่ข้อมูลหาย ด้วยระบบการสำรองข้อมูล ทั้งนี้หากใช้เท่าใดก็จ่ายเพื่อเท่านั้น

สนใจใช้บริการของ Amazon Web Services?

ติดต่อเราได้เลย เราพร้อมให้คำปรึกษาเสมอ!